Wybierz swój język

Producent basenów ze stali nierdzewnej Bochnia 32-700, ul. Brzeska 50

Godziny pracy: pn-pt: od 8.00 - 16.00

logo+48 882 592 206
 
 
 

Polityka prywatności serwisu internetowego TW-POOLS.EU

Zapewnienie prywatności dla osób korzystających z witryny https://tw-pools.eu (zwanej dalej "Serwisem" lub "Stroną") stanowi dla nas priorytet. Dlatego też gwarantujemy, że wszyscy odwiedzający nasz Serwis mogą liczyć na wysokie standardy ochrony swojej prywatności. Jako administrator danych osobowych, Przedsiębiorstwo Produkcji Zbiorników i Konstrukcji Stalowych "Tig-Weld" Sp z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony informacji osobistych przekazanych przez użytkowników.

"Dane osobowe" obejmują informacje pozwalające na bezpośrednią identyfikację użytkownika, takie jak nazwisko, imię, adres email, udostępniane na przykład poprzez formularze kontaktowe lub inne funkcje dostępne w Serwisie. Obejmują również dane umożliwiające identyfikację pośrednią np. adres IP, identyfikatory ciasteczek.
 

Administrator danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników zgodnie z polityką prywatności jest:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcji Zbiorników i Konstrukcji Stalowych "Tig-Weld" Sp z o.o.

Adres: 32-700 Bochnia, ul. Brzeska 50

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: https://tig-weld.eu

Telefon: +48 882 592 206

NIP. 868 196 1689

REGON. 122 994 380

Dane osobowe użytkowników witryny przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Administratora, można się skontaktować pod tym adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer +48 882 592 206 lub też drogą korespondencyjną na adres firmy podany powyżej.

Działamy na postawie obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 roku niniejszym informujemy o sposobie oraz celu w jakim przetwarzamy  dane osobowe użytkownika, a także jakie przysługują mu prawa związane z ochroną danych.
 

Zakres przetwarzania danych osobowych

W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Wymagany zakres danych osobowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi lub funkcjonalności Serwisu, z której użytkownik zamierza skorzystać. Dane za pośrednictwem Serwisu są zbierane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Podczas przeglądania zawartości naszej strony internetowej, pewne dane użytkownik mogą być gromadzone przez Administratora za pośrednictwem plików cookies. Podawanie danych jest całkowicie dobrowolne, gdy są one wymagane do skorzystania z określonych funkcji serwisu. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi skorzystanie z niektórych funkcji strony, takich jak możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularze kontaktowe.

Przedsiębiorstwo Produkcji Zbiorników i Konstrukcji Stalowych "Tig-Weld" Sp z o.o. jest upoważniony do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Może się to zdarzyć bez uprzedniego powiadomienia.

Przedsiębiorstwo Produkcji Zbiorników i Konstrukcji Stalowych "Tig-Weld" Sp z o.o. opublikuje zmienioną Politykę Prywatności na stronie https://tw-pools.eu/polityka-prywatnosci


Gromadzenie i wykorzystanie Twoich danych osobowych

Zbieranie informacji

Administrator będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe użytkowników jedynie w ramach zasad określonych w tej Polityce Prywatności. Informacje dostarczone przez użytkownika będą używane przez Administratora wyłącznie do następujących celów:
 

a) W procesie rekrutacji lub umożliwiania aplikowania na stanowiska pracy oferowane przez Administratora, podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda kandydata. Przetwarzanie danych przekraczających wymogi art. 22(1) Kodeksu Pracy jest zgodne z RODO, jeśli jest niezbędne do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na jej prośbę przed zawarciem umowy.
 

b) Zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z użytkownikiem, informowania o wszelkich zmianach dotyczących katalogów produktów oraz usług oferowanych w ramach strony.
 

c) W odniesieniu do zarządzania umowami z dostawcami i realizacji umów handlowych. Firma zbiera dane partnerów biznesowych na potrzeby finalizacji umów.Zebranie takich informacji ma miejsce już na etapie przed kontraktowym, takim jak zapytanie ofertowe, przygotowanie oferty czy umowa z aneksami. Przetwarzanie danych jest wymagane do realizacji umowy.
 

d) Wykonywania umów z partnerami biznesowymi.
 

f) Dla celów analitycznych, których zadaniem jest poprawienie zarówno działalności firmy jak i poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa serwisu internetowego.
 

g) W celu wykorzystania udostępnionych przez Administratora formularzy kontaktowych, adresu mailowego lub numeru telefonu na stronie - do obsługi potencjalnych zapytań.
 

Podczas korzystania z naszej witryny możesz zostać poproszony o podanie nam danych osobowych. Witryna https://tw-pools.eu gromadzi następujące informacje:

 • Dane dotyczące użytkownika
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Adres firmy
 • Adres domowy


Kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z naszą witryną?

Interakcja następuje w wyniku:


- kontaktu telefonicznego, związanego z wykonaniem usługi
- kontaktu e - mail, w celu wymienionym powyżej,
- poprzez formularz kontaktowy.

h) W ramach działalności, firma gromadzi dane osobowe także poprzez spotkania biznesowe czy wymianę wizytówek mającą na celu nawiązywanie i utrzymanie kontaktów biznesowych. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie firmy(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), związanym z rozwojem sieci biznesowej.
 

Udstępnianie danych osobowych

Administrator może udostępniać dane osobiste użytkowników witryny internetowej lub klientów firmy następującym podmiotom:
 

 • Upoważnienionym przez Administratora: pracownikom i współpracownikom, wymagającym dostępu do danych w ramach wykonywania swoich obowiązków.
 • Partnerom zewnętrznym: podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, w tym dostawcom IT, usług księgowych i marketingowych.
 • Organom publicznym: sądom, organom ścigania, instytucjom państwowym, na ich żądanie na podstawie prawa. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, dane mogą być ujawnione dla ich ochrony.
 • Innym firmom współpracującym z Administratorem o ile udostępnianie takich danych jest niezbędne lub istnieje podstawa prawna do ich udostępnienia.

Wszystkie zewnętrzne organizacje, muszą stosować się do zaleceń Administratora i implementować adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne dla ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu lub klientów firmy. Mogą one funkcjonować jako podmioty przetwarzające na zlecenie Administratora, przestrzegając jego wytycznych dotyczących danych osobowych, lub jako niezależni administratorzy danych, co wymaga dodatkowego zapoznania się z ich politykami przetwarzania danych.
 

Jakie prawa przysługują osobom których dane dotyczą

Użytkownikowi witryny internetowej w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarza Administrator przysługuje:
 

 • Możliwość dostępu do własnych danych osobowych.
 • Możliwość poprawienia danych osobowych, jeśli są one błędne lub niekompletne.
 • Możliwość żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zwłaszcza gdy jest to uzasadnione interesem Administratora, np. do celów marketingowych. Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych w takich przypadkach, chyba że istnieją silniejsze, uzasadnione prawnie powody do ich przetwarzania, które przeważają nad prawami użytkownika, lub dane są potrzebne do roszczeń prawnych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 • Prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   

Okres przechowywania danych

Administrator zobowiązuje się do przechowywania i zarządzania danymi osobowymi dla celów określonych w punkcie "Gromadzenie i wykorzystanie Twoich danych osobowych".  Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi czasu wykonania umowy.

Po spełnieniu celu przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub anonimizowane przez Administratora. W sytuacjach, gdy dane mają być wykorzystane w celach analitycznych, zostaną one spseudonimizowane, co umożliwi ich wykorzystanie w zakresie koniecznym do celów analizy bez możliwości identyfikacji osób, których dane dotyczą.
 

Jak używamy Twoich informacji

Witryna https://tw-pools.eu może wykorzystywać Państwa informacje w następujących celach:
 

 • Zapewnienia i utrzymania naszych usług, a także serwisowania usług.
 • Do wykonania umowy.  Dane osobowe użytkownika będą pomagać w realizacji usługi, wykonaniu zlecenia budowy ogrodzenia.
 • Dla ułatwienia kontaktu. Przedsiębiorstwo Produkcji Zbiorników i Konstrukcji Stalowych "Tig-Weld" Sp z o.o. skontaktuje się z użytkownikiem przez e-mail, telefon, SMS lub inną formę komunikacji elektronicznej. Kontakt może dotyczyć nowych  produktów, usług lub konserwacją produktu gdy - to konieczne
 • Zbierania opinii klientów. Jeśli użytkownik podzieli się recenzją na temat swojego doświadczenie w korzystaniu z usługi firmy, będzie ona udostępniana na Mapie Google w profilu Google Moja Firma.
 • Zarządzania zamówieniami klientów. Adres e-mail, numer telefonu, zawarte w formularzu kontaktowym wysłanym przez użytkownika,  będą wykorzystywane w celu zarządzania zamówieniami składanymi za pośrednictwem naszej witryny.
   

Wykorzystanie plików cookie firm trzecich

Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Każda firma trzecia, której udostępniamy dane odwiedzającego, musi ujawnić cel, w którym zamierza je wykorzystać. Musi ona przechowywać jego dane tylko przez czas potrzebny do realizacji zadań. W przypadku otrzymania żądania ma obowiązek usunięcia tych informacji. Wówczas dostawca usług zewnętrznych nie może dalej gromadzić, sprzedawać ani ich wykorzystywać.

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim :
 

 • W celach analitycznych. Twoje informacje mogą być udzielane narzędziom analitycznym w celu mierzenia ruchu na stronie.

Jeśli odwiedzający zdecyduje się na podanie takich informacji w banerze zgody, udziela firmie Przedsiębiorstwo Produkcji Zbiorników i Konstrukcji Stalowych "Tig-Weld" Sp z o.o. zgody na używanie, udostępnianie i przechowywanie tych informacji w sposób zgodny z Niniejszą Polityka Prywatności.
 

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane przez strony internetowe. Korzystanie na stronie internetowej z plików cookie, ułatwia użytkownikom sprawne poruszanie się i wykonywanie określonych funkcji. Pliki cookie, które są wymagane na stronie internetowej, do poprawnego działania, nie wymagają Twojej zgody. Wszystkie inne pliki cookie wymagają, należy je zatwierdzić, zanim trafią do przeglądarki.
 

 • Wymagane pliki cookie: pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych i niezbędnych funkcjonalności strony internetowej.
 • Statystyczne pliki cookie: ciasteczka Google Analytics gromadzą informacje o użyciu strony, wspierając jej usprawnienia poprzez analizę aktywności użytkowników.
 • Marketingowe pliki cookie: ciasteczka ukierunkowane identyfikują użytkowników na różnych stronach, np. u partnerów czy w sieciach reklamowych, umożliwiając firmom tworzenie profili zainteresowań i dostosowywanie reklam.
 • Funkcjonalne pliki cookie: funkcjonalne ciasteczka zapisują preferencje użytkownika, takie jak ustawienia formularzy, układ treści i optymalne wyświetlanie wideo, ułatwiając korzystanie ze strony.
   

Bezpieczeństwo

Właściciel witryny https://tw-pools.eu zwany dalej Administratorem danych, stosuje szereg środków bezpieczeństwa aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie lub zmianie informacji, które  przekazano do jego dyspozycji. Administrator posiada adekwatne środki techniczne i organizacyjne aby dostarczyć odpowiedni poziom ochrony powierzonych mu danych. Wykorzystuje dostępne środki technologiczne uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do tych danych. Administrator zapewnia ochronę stron w zakresie wprowadzania danych osobowych poprzez zabezpieczenie transmisji danych (za pomocą certyfikatu SSL). Pozwala to na szyfrowanie danych osobowych na urządzeniu użytkownika, tak że są one czytelne wyłącznie na serwerze docelowym.