Wybierz swój język

Producent basenów ze stali nierdzewnej Bochnia 32-700, ul. Brzeska 50

Godziny pracy: pn-pt: od 8.00 - 16.00

logo+48 882 592 206

Konserwacja basenów nierdzewnych

Jeśli chcemy, aby basen ze stali posłużył nam przez dziesiątki lat należy pamiętać o zasadach jego konserwacji i bezpiecznego użytkowania. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje, które są kluczowe.

Konserwacja basenu nierdzewnego ze stali


Użytkowanie i pielęgnacja basenu

 • Pamiętaj, iż stal nierdzewna może „rdzewieć”. Zasadniczo każda stal nierdzewna to stal, która poprzez dodatek stopowy w postaci wyższych jakościowo metali, staje się bardziej odporna na korozję. Aby, utrzymać jej niezwykłe antykorozyjne właściwości należy przestrzegać zaleceń dotyczących jej konserwacji.
 • Zawsze stosuj się do wskazówek i zaleceń producenta środków czyszczących, konserwujących czy też producenta chemii basenowej!
 • Regularnie kontroluj stan techniczny basenu, w szczególności przy kantach, elementach wbudowanych i zawieszanych oraz spawach.
 • Kontroluj jakość wody basenowej: wartość PH, zawartość chloru i alkaliczność, w razie potrzeby niezwłocznie ureguluj parametry:

- Wartości graniczne zawartości chloru dla stopu V2A (1.4301) to 210 mg/l oraz dla V4A

(1,4571) to 500 mg/l. Wartości te nie mogą zostać przekroczone.

- Jeśli wartość pH jest zbyt wysoka, nigdy nie należy używać roztworów kwaśnych do zmniejszenia tej  wartości.

- Stabilna wartość wolnego chloru służąca do nieprzerwanej dezynfekcji wody wynosi ok. 0,3-0,6 ppm.

- Przy przeprowadzaniu szoku chlorowego należy uważać na (krótkotrwałą) maksymalną wartość wolnego chloru wynoszącą 20 ppm. Te wartości można w łatwy sposób sprawdzić przy pomocy standardowego testera basenowego (test wstrząsowy, fotometr itd.).

-  Dodanie jakiegokolwiek środka dezynfekującego lub pielęgnacyjnego może odbywać się tylko podczas aktywnego obiegu wody.  Zachowanie bezpiecznej odległości od elementów zawieszanych/ wbudowanych, ponieważ to działanie może prowadzić do krótkotrwałej podwyższonej koncentracji chloru na tym obszarze, co ma działanie korodujące.   

Co stosować i na co uważać będąc właścicielem basenu ze stali

 • Uważaj, aby wysoko skoncentrowany chlor nie miał bezpośredniego kontaktu z elementami niecki, ponieważ prowadzi to do nieodwracalnej korozji.
 • Stosuj specjalne zestawy do testowania wody, aby sprawdzić bezpośrednio w basenie istotne parametry wody w regularnych odstępach czasu. Zestawy te oprócz testerów wyposażone są też często w małe buteleczki. Zawierają one środki PH Plus, PH Minus, chlor, środek glonobójczy, środek alkalizujący wodę itd., dzięki nim można szybko zareagować na zmiany parametrów wody basenowej.
 • Wymieniaj pojemniki na chemią basenową niezwłocznie po ich opróżnieniu. Zadbaj zawsze o to, aby mieć przynajmniej jeden komplet pojemników w zapasie. Kontroluj ich datę przydatności do użycia.
 • Płucz regularnie (co 7-14 dni) filtr piaskowy oraz wymieniaj filtry i elementy filtrujące (np. wkłady, szkło, piasek) w odstępach czasu podanych przez producenta. Nieregularne płukanie może sprzyjać procesom korozyjnym. Ponadto czyść regularnie kosz filtra pompy filtrującej.
 • Zapobiegaj osadzaniu się kamienia: Osady wapienne usuwaj za pomocą specjalnych środków czyszczących do tego przeznaczonych. Nieudana próba usunięcia osadów może prowadzić do powstania dalszych przebarwień na powierzchni. Osadzanie się kamienia może być spowodowane nieprawidłowo ustawioną wartością pH wody.
 • Unikaj kontaktu niecki i jej elementów z innymi metalowymi przedmiotami.  Do takich rzeczy należą: biżuteria, monety, spinki, po to, aby nie dopuścić do powstania korozji galwanicznej.

Regularna kontrola basenu

Pamiętaj:  Konsekwentna, regularna konserwacja i kontrola Twojego basenu  mają wpływ na jego żywotność.

Stal nierdzewna może „rdzewieć”. Zasadniczo każda stal nierdzewna to stal, która poprzez dodatek stopowy w postaci wyższych jakościowo metali, staje się bardziej odporna na korozję. W najczęstszych przypadkach problemy z korozją występują w wyniku nieodpowiedniej pielęgnacji niecki i nieodpowiedniego dbania o prawidłowe parametry wody. Inna przyczyna to wpływ warunków środowiskowych.

Poznaj zasady konserwacji basenów nierdzewnych

Aby, Twój basen służył Ci przez dziesiątki lat, musisz stosować 

  • Korzystaj wyłącznie ze specjalnych środków myjących lub łagodnych roztworów mydła. Unikaj agresywnych środków, które mogłyby uszkodzić stal. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta używanych przez Ciebie środków do konserwacji stali nierdzewnej.
  • Do mechanicznego czyszczenia używaj tylko miękkich ściereczek lub gąbek, które nie zarysują powierzchni stali. W żadnym wypadku nie stosuj papieru piaskowego (ściernego), włókniny szlifierskiej lub innych przedmiotów abrazyjnych, które uszkodzą powierzchnię i spowodują nieodwracalne rysy i ślady szlifowania.
  • Pamiętaj o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów konstrukcji basenu które nie są w stałym kontakcie z wodą basenową. Należą do nich także: rynny, schody, drabinka, atrakcje wodne, itp). W wyniku parowania wody basenowej może dochodzić w tych miejscach do zwiększonego gromadzenia się jonów chlorkowych, które wspierają procesy korozyjne. Jeśli przez długi okres te nagromadzenia nie będą regularnie usuwane, to w następstwie tego może dojść do zniszczenia stali nierdzewnej (korozja wżerowa).

   Pielęgnacja elementów basenu
 • Oczyszczone powierzchnie należy zawsze spłukać czystą wodą (zneutralizować).
 • Reaguj na każde ognisko korozji, podejrzane przebarwienia czy zacieki na powierzchni stali. Natychmiastowa reakcja zapobiegnie zniszczeniu warstwy pasywnej stali oraz głębszemu i nieodwracalnemu jej uszkodzeniu.

Posiadanie basenu to nie tylko przyjemność, ale i też obowiązki. Zastosowanie automatycznego sterowania technologią basenową, w tym stacją dozującą chemię, nie zwalnia Cię z szeregu obowiązków. Pamiętaj o konserwacji basenu i jego osprzętu oraz obserwacji stanu technicznego. Kontroluj parametry wody basenowej i dokonuj wymiany pojemników z chemią basenową.